Nasarij, Gervasij, Protasij a Celsij

14.10.

Trpěli za císaře Nera v Miláně, neboť obrátili mnoho pohanů ke Kristu. Nasarij, Celsij a Protasij byli sťati, Gervasij ubit železnými pruty.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých