Sbor archanděla Michaela (Michala) a všech andělských mocností

8.11.; 6.9.

Archanděl Michael (hebrejsky = „kdo je roven Bohu?“) je vůdcem nebeských zástupů (Joz.5.14). Společně s ním se 8.11. slaví svátek všech andělských (beztělesných) mocností. Proto se tento svátek nazývá sborem. Pro oslavu andělů byl vybrán měsíc listopad - devátý měsíc od března (kdy se původně začínal rok) - na počest devíti andělských chórů (andělé - Ř.8.38; archandělé - 1Sol.4.15; cherubíni - Gen.3.24; serafíni - Iz.6.2; trůny, panstva, knížectva, mocnosti - Kol.1.16; Ř.8.38; síly - Ef.1.21).

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých