Matrona Cařihradská

9.11.

Pocházela z Perge v Pamfýlii. Protože ji manžel trýznil, uprchla od něj a v oděvu eunucha vstoupila pod jménem Babila do jednoho mužského kláštera. Odtud později odešla do ženského kláštera v Emesse, pak do Jeruzaléma a nakonec do Cařihradu, kde založila ženský klášter. Zemřela pokojně r. 492.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých