Filip, apoštol

14.11.

Pocházel z Betsaidy. Patřil k dvanácti apoštolům. Po seslání Svatého Ducha hlásal evangelium v Galileji, pak v Řecku, Arábii, Etiopii, Sýrii a Malé Asii. Jeho kázání byla doprovázena mnoha zázraky. Nakonec byl v Hierapoli jako osmdesáti sedmiletý stařec ukřižován. Jeho ostatky byly kolem r. 560 přeneseny do Říma, kde se nacházejí v chrámě Dvanácti apoštolů.

Následující den po svátku sv. Filipa (tj. 15.11.) začíná předvánoční půst, tzv. Filipovka.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých