Řehoř Dekapolita

20.11.

Pocházel z Irinopolis. Od mládí žil v mnišství. Měl dar zázraků. Během ikonoboreckého pronásledování byl v Cařihradě, kde vystupoval proti heretikům. Zemřel v Cařihradě roku 816.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých