Sofoniáš, prorok

3.12.

Byl z významného rodu v pokolení Simeon. Prorokoval za Jósiáše. Oznamuje utrpení, která mají brzy přijít na judské království i na okolní národy.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých