Ignác Antiochijský

20.12.

Čas Ignácova narození se nedá blíže určit. Byl pravděpodobně učedníkem apoštola Jana. R. 70 se stal biskupem v syrské Antiochii. O jeho životě nevíme žádné podrobnosti.

Ignác byl v Antiochii zajat a odvezen do Říma. Na této cestě se setkal s křesťany několika přístavních měst, kde loď zakotvila. Cestou napsal různým církvím sedm listů, které jsou velmi cenným dokladem o nauce Církve v poapoštolském období. Píše se v nich o Kristu, církevním zřízení a křesťanském životě.

Ignác podstoupil mučednickou smrt v Římě ve Flaviově amfiteátru (Koloseu) kolem r. 107, za vlády císaře Trajána. Jeho kosti posbírali římští věřící a umožnili jejich pozdější převezení do Antiochie.

Podle podání byl Ignác právě tím dítětem, které dal Ježíš za vzor apoštolům (Mt.18.1-5).

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých