Základní přehled obřadů

Řím

Alexandrie

Antiochie

    západosyrský typ východosyrský typ
  alexandrijská skupina antiochijská skupina arménská skupina konstantinopolská skupina chaldejská skupina
ambroziánský etiopský malankarský arménský byzantský chaldejský
galský koptský maronitský     malabarský
keltský   syrský      
mozarabský          
římský          
latinská církev východní církve

Poznámky:

- Původní místa liturgických tradic jsou: na západě Řím a na východě Alexandrie a Antiochie. K nim se později přidává Jeruzalém (který byl v r. 70 zničen) a Cařihrad. Tak vzniklo původních pět patriarchátů.

- Keltský (jinak též nazývaný iroskotský) a galský ritus zanikly.

- Ambroziánský a mozarabský ritus se slouží pouze místně (Milán a Toledo).

- Rozdělení východních obřadů na pět skupin dodržuje rozdělení podle církevního práva (CCEO kán. 28 §2). Někteří autoři však uvádějí pouze tři skupiny obřadů, když obřady západosyrského typu považují za jedinou skupinu obřadů.

- Antiochijská skupina obřadů bývá často označována jako západosyrská a chaldejská jako východosyrská.

- Chaldejský ritus je občas nazýván nestoriánským.

- Byzantský ritus se místně dále dělí podle jazykových skupin.

na teologická pojednání    na teologii    na úvodní stránku