Róbert F. Taft SJ.

Katolicismus východního obřadu

Jeho dědictví a poslání

(se studijními otázkami)

Úvod

Co je to obřad

Začátky východního obřadu

Dědictví a duch křesťanského východu

Duch východních obřadů

1. Východní katolicismus je nelatinský

2. Orientální náboženské hledisko

3. Náboženské postoje Východu a Západu

4. Východní obřad má blíže k lidem

Východní liturgie

Posvátnost a tajemství

Východní liturgie jako účast na nebeské liturgii

Symbolismus světla

Důležitost vzkříšení na Východě

Byzantské umění a architektura – liturgické a hierarchické problémy

Chápání liturgie v církvi na Východě

Další vlastnosti východní liturgie

Smysl východních obřadů

Problém východního katolicismu dneška

„Unionismus“

Poslání katolicismu východu

Závěr

Studijní otázky pro seminář

na teologická pojednání    na teologii    na úvodní stránku