Irodion, Agav, Ruf a druhové, apoštolové

8.4.

Irodion – Byl biskupem v Patrarách, kde mnoho trpěl pro víru. Později odešel do Říma, kde byl sťat stejný den jako apoštol Petr.

 

Agav – Byl prorok. Předpověděl velký hlad a utrpení sv. Pavla v Jeruzalémě.

 

Ruf – Byl biskupem v řeckém městě Tivach.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých