Aristarch, Pud a Trofim, apoštolové

15.4.

 

Aristarch – Doprovázel sv. Pavla a pak byl biskupem v Apamei.

 

Pud – Byl římským senátorem a ubytoval u sebe sv. Petra a Pavla. Později byl jeho dům přebudován na chrám.

 

 

Trofim – Byl učedníkem sv. Pavla.

 

Všichni tři byli v Římě sťati mečem za císaře Nera.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých