Andronik, apoštol

17.5.

Byl jedním ze sedmdesáti Ježíšových učedníků. Doprovázel sv. Pavla na jeho apoštolských cestách (Řím.16.7). Stal se biskupem v Panonii. V jeho práci mu pomáhala křesťanka Junia. Po mnohaletém hlásání evangelia Andronik i jeho pomocnice pokojně zemřeli.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých