Barnabáš

11.6.

Pocházel z ostrova Kypru. Patřil k sedmdesáti učedníkům. Po seslání svatého Ducha uvedl sv. Pavla v Jeruzalémě k apoštolům (Sk.9.27). Doprovázel Pavla na jeho první apoštolské cestě (Sk.13.2 n). Účastnil se též jeruzalémského sněmu (Sk.15.1-12). Když se rozešel s Pavlem, vzal s sebou na Kypr sv. Marka (Sk.15.36-39). V Salamině na Kypru byl pravděpodobně r. 76 ukamenován.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých