Jozue

1.9.

Pocházel z kmene Efraim. Po Mojžíšově smrti se stal vůdcem Izraele (Deut.31.7-8). Uvedl národ do zaslíbené země, kterou rozdělil podle kmenů (Joz.1.1-24.28). Zemřel ve věku sto deseti let a byl pohřben v Timnat-seradu (Joz.24.29-30).

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých