Autonom

12.9.

Sv. Autonom byl biskupem v Itálii. V době Diokleciánova pronásledování křesťanů odešel do Bitýnie, kde se usadil ve městě Soreos, u člověka jménem Kornélius. V Soreu hlásal biskup Krista a obrátil mnoho pohanů. Později zde postavil chrám, zasvěcený archandělovi Michaelovi. Z města jezdil na různá místa, kde zvěstoval evangelium. Později vysvětil Kornélia na biskupa.

Ve vesnici Limna, nedaleko Sorea, napadli křesťané během bohoslužeb pohanský chrám, který zničili. Pohané pak hledali odvetu. A tak jednou, během liturgie, vtrhla do chrámu sv. Michaela v Soreu velká skupina, která chrám vyplenila a Autonoma, jenž byl ve svatyni, zavraždila (pravděpodobně r. 313). Křesťané pak pochovali biskupovo tělo.

R. 490 byly nalezeny mučedníkovy neporušené ostatky, nad kterými se událo mnoho zázračných uzdravení.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých