Lukáš, evangelista

18.10.

Žil v 1. st. a pocházel z města Antiochie v Sýrii. Nepatřil k židovskému národu (Kol.4.11). Byl lékařem (Kol.4.14). Ježíše Krista osobně neznal. Doprovázel sv. Pavla na jeho druhé apoštolské cestě z Troady do Filip (Sk.16.10-17). Tam asi šest let upevňoval křesťanské učení a pak se znovu přidal ke sv. Pavlovi, při návratu z jeho třetí apoštolské cesty, a šel s ním do Jeruzaléma (Sk.20.5-18). Tam se setkal s jeruzalémskými staršími (Sk.21.18.). Provázel Pavla na cestě do římského vězení (Sk.27.1-28; Kol.4.14; Flm.24) a jako jediný zůstal v Pavlově blízkosti i při jeho druhém věznění, před jeho smrtí v Římě (2.Tim.4.11). Pak pravděpodobně hlásal evangelium v Řecku. Zemřel v Thébách jako osmdesát čtyřletý. Od něj pochází Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů. Též se mu připisuje kresba první ikony Bohorodičky.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých