Filemon, apoštol

22.11.

Byl bohatým občanem v Kolosách. Sv. Pavel jej obrátil ke křesťanství a později mu napsal list. Filemon se stal biskupem v Gaze. Se svou manželkou Apfií byl za Neronovy vlády ukamenován v Kolosách.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých