Tekla

24.9.

Pocházela z Ikonia, kde se narodila kolem r. 30 pohanským rodičům. Dostala na tu dobu nejvyšší možné vzdělání. Do Ikonia přišli sv. PavelBarnabášem. V Pavlových slovech nalezla dívka rozluštění všech záhad života. Teď jí bylo jasno. Ne bezmocní bohové řídí svět, ale nekonečný Bůh, který stvořil svět z ničeho. Později se Tekla setkala s apoštolem Petrem, který ji utvrdil ve víře.

Rodiče se snažili dívku lichocením i hrozbami odvrátit od křesťanství. Později Tekla trpěla i pronásledování od pohanského mladíka, kterému ji rodiče slíbili za manželku. Dívka však ženicha odmítla a učinila slib panenství. Když mladík nedosáhl cíle, udal dívku u soudu jako křesťanku. Tekla byla předhozena šelmám, ale ty před ní zkrotly. Měla být upálena, ale když vstoupila na zapálenou hranici, byl oheň prudkým lijákem uhašen a neublížil jí.

Nakonec sami pohané uznali, že ji chrání samo nebe a propustili ji. Tekla se odebrala do Seleucie, kde žila v ústraní do devadesátého roku svého života.

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých