Březen

1.

Eudokie, mučednice

2.

Teodot, kirinejský biskup, mučedník

Agato, ctihodný

3.

Eutropij, Kleonik a Bazilišek, mučedníci

4.

Gerasim Jordánský, ctihodný

5.

Konon, mučedník

6.

Svatých 42 amorejských mučedníků

7.

Bazil, Efrém, Kapiton, Evžen, Eterij a druhové, biskupové a mučedníci krymští

8.

Teofilakt, nikomédský biskup

9.

Čtyřicet sebastských mučedníků

10.

Kodrát a druhové, mučedníci

11.

Sofron, jeruzalémský patriarcha

12.

Teofan Sihrijanský, ctihodný vyznavač

Řehoř Dvojeslov, římský papež

13.

Přenesení ostatků Nikefora, patriarchy cařihradského

14.

Benedikt, ctihodný

15.

Agapius a druhové, mučedníci

16.

Sabin a Pap, mučedníci

17.

Alexij, člověk Boží

18.

Cyril Jeruzalémský, biskup

19.

Chrizant a DariaDaria, mučedníci

20.

Ctihodných otců zabitých saracény v klášteře sv. Sávy

21.

Jakub, katánský biskup, ctihodný

22.

Bazil, ankirský presbyter, mučedník

23. Metoděj Dominik Trčka

Nikon a druhové, mučedníci

24.

Předsvátek Zvěstování Přesvaté Bohorodičce

Zachariáš, ctihodný

Artemon, biskup pisidské Seleucie

25.

Zvěstování Přesvaté Bohorodičce

26.

Sbor archanděla Gabriela

27.

Matrona Soluňská, ctihodná

28.

Hilarion Nový, igumen pelekitského kláštera, ctihodný

Štěpán, divotvůrceŠtěpán divotvůrce, ctihodný

29.

Marek, Cyril a druhové, mučedníci

30.

Jan Klimak, ctihodný

31.

Hipatij, gangarský biskup, ctihodný

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých