Srpen

1.

Přenášení svatých dřev čestného a životodárného kříže

Sedm makabejských mučedníků, Solomona jejich matka a stařec Eleazar

2.

Přenesení ostatků svatého Štěpána

3.

Izakij, Dalmat a Faust, ctihodní

4.

Sedm efezských mládenců - sedmispáči

Eudokia, mučednice

5.

Předsvátek Proměnění

Eusignij, mučedník

6.

Proměnění Páně

7.

Domicius, ctihodný mučedník

8.

Emilián vyznavač, kizičeský biskup

9.

Matěj, apoštol

10.

Vavřinec, mučedník

11.

Eupl, mučedník

12.

Focius a Anikita, mučedníci

13.

Maxim Vyznavač

Ukončení svátku Proměnění

14.

Předsvátek zesnutí přesvaté Bohorodičky

Micheáš, prorok

Přenesení ostatků sv. Teodósa, igumena Pečerské lávry

15.

Zesnutí Přesvaté Bohorodičky

16.

Přenesení nerukotvoreného obrazu

Diomid, mučedník

17.

Myron, mučedník

18.

Flor a Laur, mučedníci

19.

Ondřej Stratilát a druhové, mučedníci

20.

Samuel, prorok

21.

Tadeáš, apoštol

Vassa, mučednice

22.

Agatonik a druhové, mučedníci

23.

Lupus, mučedník

Irenej, lyonský biskup

Ukončení svátku Zesnutí Bohorodičky

24.

Eutich, mučedník

25.

Přenesení ostatků apoštola Bartoloměje

Titus, apoštol

26.

Adrián a Natálie, mučedníci

27.

Pimen Velký, ctihodný

28.

Mojsej Murín, ctihodný

Augustin, biskup v Hyppo

29.

Stětí hlavy Jana Předchůdce

30.

Alexandr, Jan a Pavel Nový, cařihradští patriarchové

31.

Položení opasku Přesvaté Bohorodičky v Chalkopratiích

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých