Listopad

1.

Kosma a Damián, nezištníci

2.

Akindin, Pihas, Autonij, Elpidifor a Anempodist, mučedníci

3.

Akefim biskup, Josef presbyter a Aital jáhen, mučedníci

Obnovení chrámu sv. Jiří v Lydě

4.

Joannik Velký, ctihodný

Nikandr, myrský biskup, a Ermej, presbyter, mučedníci

5.

Galaktion a Epistima, mučedníci

6.

Pavel, cařihradský arcibiskup, vyznavač

Varlaam Chutynský, ctihodný

7.

33 svatých melitinských mučedníků

Lazar, ctihodný

8.

Sbor archanděla Michaela a všech andělských mocností

9.

Matrona Cařihradská, ctihodná

Teoktista z Lezvy, ctihodná

10.

Erast, Olymp, Rodion a druhové, apoštolové

11.

Mina, Viktor a Vikent, mučedníci

Teodor Studita, ctihodný

12.

Jan Milostivý, alexandrijský patriarcha

Nil Sinajský, ctihodný

Josafat Kuncevič, polocký arcibiskup, mučedník

13.

Jan Zlatoústý, cařihradský arcibiskup

14.

Filip, apoštol

15.

Gurij, Samon a Aviv, mučedníci

16.

Matouš, apoštol a evangelista

17.

Řehoř Neocézarejský, biskup

18.

Platon a Roman, mučedníci

19.

Abdiáš, prorok

Varlaam, mučedník

Varlaam a Joasaf (a jeho otec Avenír)

20.

Předsvátek uvedení Bohorodičky do chrámu

Řehoř Dekapolita, ctihodný

Prokl, cařihradský arcibiskup

21.

Uvedení Přesvaté Bohorodičky do chrámu

22.

Filemon a druhové, apoštolové

23.

Amfiloch a Řehoř, biskupové

24.

Kateřina Alexandrijská, velkomučednice

Merkur, velkomučedník

25.

Kliment, římský papež

Petr Alexandrijský, biskup

Ukončení svátku Uvedení Bohorodičky do chrámu.

26.

Alipij Stylita, ctihodný

Posvěcení chrámu Svatého velkomučedníka Jiřího v Kyjevě

27.

Jakub Perský, velkomučedník

28.

Štěpán Nový, mučedník

29.

Paramon, mučedník

Filumen, mučedník

30.

Ondřej Prvozvaný, apoštol

Frunencius

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých