Říjen

1.

Pokrov Přesvaté Bohorodičky

Ananiáš, apoštol

Roman Sladkopěvec, ctihodný

2.

Cyprián a Justina, mučedníci

3.

Dionýz Areopagita, biskup mučedník

4.

Jerotej, aténský biskup, mučedník

František z Assisi, ctihodný

5.

Charitina, mučednice

6.

Tomáš, apoštol

7.

Sergij a Bakchus, mučedníci

8.

Pelagia, ctihodná

9.

Jakub Alfeův, apoštol

10.

Eulamp a Eulampia, mučedníci

11.

Filip, jáhen

v neděli po

Památka otců sedmého všeobecného koncilu

12.

Prov, Tarach a Andronik, mučedníci

Kosma Majumský, biskup a autor kánonů

Martin Milostivý, turínský biskup

13.

Karp, Papila, Agatodor a Agatonika, mučedníci

14.

Nasarij, Gervasij, Protasij a Celsij, mučedníci

Paraskeva Trnovská, ctihodná

15.

Eutimius Nový, ctihodný

Lukián, presbyter Velké Antiochie, mučedník

16.

Longin, setník, mučedník

17.

Ozeáš, prorok

Ondřej Krétský, ctihodný mučedník

18.

Lukáš, apoštol

19.

Joel, prorok

Jar, mučedník

Jan Rylský, ctihodný

20.

Artem, velkomučedník

21.

Hilarion Velký, ctihodný

22.

Averkij, rovný apoštolům, hierapolský biskup

Sedmispáči

23.

Jakub, bratr Páně, apoštol

24.

Areta a druhové, mučedníci

25.

Marcián a Marcirius, mučedníci

v neděli po

Neděle Krista Krále

26.

Deméter myrotočec, velkomučedník

Vzpomínka velkého zemětřesení v Cařihradě

27.

Nestor, mučedník

Kapetolina a Erotiida, mučednice

28.

Terencij a Neonila, mučedníci

Štěpán Savaita, tvůrce kánonů, ctihodný

Paraskeva, mučednice

29.

Anastázie, mučednice

Abrahám zatvornik a Maria, ctihodní

Zesnutí ctihodného otce Abraháma, rostovského divotvůrce

30.

Zinovij a Zinovia, mučedníci

31.

Stachij, Amplij a druhové, apoštolové

Epimach, mučedník

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých