Prosinec

1.

Nahum, prorok

2.

Habakuk, prorok

3.

Sofoniáš, prorok

4.

Barbora, velkomučednice

Jan Damašský, ctihodný

5.

Sáva posvěcený, ctihodný

6.

Mikuláš, arcibiskup Myr Lycejských

7.

Ambrož, milánský biskup

8.

Předsvátek Neposkvrněného početí

Patapij, ctihodný

9.

Neposkvrněné početí Přesvaté Bohorodičky

10.

Mina, Germogen a Eugraf, mučedníci

11.

Daniel Stylita, ctihodný

v neděli po

Neděle svatých Praotců

12.

Spiridon, trimitijský biskup, ctihodný

13.

Eustratij, Avxentij, Eugen, Mardarij a Orest, mučedníci

14.

Tirs, Leukij, Filimon, Apolon a Kalinik, mučedníci

15.

Jelefrij, biskup mučedník

Pavel Latrijský, ctihodný

Štěpán Vyznavač, surožský arcibiskup

16.

Ageus, prorok

Ukončení svátku Neposkvrněného početí

17.

Prorok Daniel a tři mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misael

18.

Sebastián a druhové, mučedníci

v neděli po

Neděle svatých Otců

19.

Bonifác, mučedník

20.

Předsvátek Narození Páně

Ignác Antiochijský, bohonosec, biskup mučedník

21.

Juliána, mučednice

22.

Anastázie, velkomučednice

23.

10 krétských mučedníků

24.

Eugenie, mučednice

Charbel Makhlouf

25.

Narození Páně

26.

Sbor Přesvaté Bohorodičky

v neděli po

Neděle po Narození: Josef, David a Jakub, bratr Páně

27.

Štěpán, prvomučedník

Teodor Načertaný, ctihodný

28.

2000 mučedníků upálených v Nikomédii

29.

Dětí zabitých Herodem v Betlémě

Markel, igumen kláštera bdících, ctihodný

30.

Anisie, mučednice

Zotik, ctihodný

31.

Melánie Římská, ctihodná

Ukončení svátku Narození Páně

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých