Duben

1.

Marie Egyptská, ctihodná

2.

Titus, divotvůrce, ctihodný

3.

Nikita, igumen midikijského kláštera, ctihodný

4.

Josef a Řehoř Malejští, ctihodní

5.

Teodul, Agatopod a druhové, mučedníci

6.

Eutichij, cařihradský arcibiskup

Metoděj, učitel Slovanů

7.

Řehoř, miletinský biskup

8.

Irodion, Agav, Ruf a druhové, apoštolové

9.

Eutichij, mučedník

10.

Terencius, Pompej a druhové, mučedníci

11.

Antipas, biskup asijského Pergama

12.

Bazil, parijský biskup, ctihodný vyznavač

13.

Artemon a druhové, mučedníci

14.

Martin, římský papež, vyznavač

15.

Aristarch, Pud a Trofim, apoštolové

16.

Agapia, Irena a Chionia, mučednice

17.

Simeon Perský, ctihodný

Akakij, melitijský biskup

18.

Jan, učedník svatého Řehoře Dekapolity, ctihodný

19.

Jan Starojeskyník, ctihodný

20.

Teodor Trichon, ctihodný

21.

Januarius a druhové, mučedníci

Teodor Perhský, mučedník

22.

Teodor Sikeota, ctihodný

23.

Jiří Drakobijec, mučedník

24.

Sáva Stratilát, mučedník

25.

Marek, apoštol a evangelista

26.

Bazil, amasijský biskup, mučedník

Štěpán Permský, biskup

27.

Simeon Jeruzalémský, biskup mučedník

Štěpán, biskup Volyňského Vladimíru

28.

Jáson a Sosipater, apoštolové

Dada, Maxim a Kintilián, mučedníci

29.

9 kizidských mučedníků

Memnon, divotvůrce, ctihodný

30.

Jakub Zebedeův, apoštol

Přenesení ostatků Nikity Novgorodského

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých