Únor

1.

Předsvátek Setkání Páně

Tryfon, mučedník

2.

Setkání Pána se Simeonem

3.

Simeon a Anna, spravedliví

4.

Izidor Pilusijský, ctihodný

5.

Agáta, mučednice

Teodulia, mučednice

6.

Bukol, smirinský biskup

7.

Partenij, lampsacký biskup, ctihodný

8.

Teodor Stratilát, velkomučedník

9.

Nikifor, mučedník

Ukončení Setkání Páně

10.

Charalampij, mučedník

11.

Vlas, sebastský biskup

12.

Melecij, antiochijský arcibiskup

13.

Martinián, ctihodný

14.

Avxentij, ctihodný

Cyril, učitel Slovanů

Maron, ctihodný

15.

Onezim, apoštol

16.

Pamfil, Porfir a druhové, mučedníci

17.

Teodor Tiron, velkomučedník

18.

Lev I., římský papež

19.

Archip, apoštol

Dositej, ctihodný

20.

Lev, katánský biskup

21.

Timotej Simvolský, ctihodný

Eustatij, arcibiskup Velké Antiochie

22.

Nalezení ostatků svatých eugenských mučedníků

23.

Polykarp, smirnský biskup

24.

První a druhé nalezení hlavy Jana Předchůdce

25.

Tarasij, cařihradský arcibiskup

26.

Porfir, gazský biskup

27.

Prokop Dekapolita, ctihodný vyznavač

28.

Bazil, ctihodný vyznavač

29.

Jan Kassián, ctihodný

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých