Květen

1.

Jeremiáš, prorok

2.

Atanáš Velký, biskup

Přenesení ostatků sv. Borise a Gleba

3.

Timotej a Maura, mučedníci

Teodós Pečerský, ctihodný

4.

Pelagia, mučednice

5.

Irena, mučednice

6.

Job, trpitel

7.

Vzpomínka na zjevení svatého kříže v Jeruzalémě

8.

Jan Teolog (evangelista), apoštol

Arsenius Velký, ctihodný

9.

Izaiáš, prorok

Christofor (Kryštof), mučedník

Přenesení ostatků svatého Mikuláše z Myr do Bari

10.

Šimon Horlivec, apoštol

11.

Obnovení Cařihradu

Mokij, mučedník

Konstantin a Metoděj, učitelé Slovanů

Vasiľ Hopko, biskup vyznavač

12.

Epifanij, kyperský biskup

German, cařihradský biskup

13.

Glykerie, mučednice

14.

Izidor, mučedník

15.

Pachomius Velký, ctihodný

Izaiáš Rostovský, biskup

16.

Teodor Posvěcený, ctihodný

Ondřej Bobola, mučedník

17.

Andronik a druhové, apoštolové

18.

Teodot Ankirský, mučedník

19.

Patricius, pruský biskup, mučedník

20.

Talel, mučedník

21.

Konstantin a Helena, rovní apoštolům

22.

Bazilišek, mučedník

23.

Michal, sinadský biskup, ctihodný

Eufrozínie Polocká, ctihodná

Leontij Rostovský, biskup

24.

Simeon Divnohorec, ctihodný

Nikita stylita, přeslavský divotvůrce, ctihodný

25.

Třetí nalezení hlavy Jana Předchůdce

26.

Karp, apoštol

27.

Terapont, biskup mučedník

28.

Nikita, chalcedonský biskup

29.

Teodósia, mučednice

30.

Izakij, igumen Dalmatského kláštera, ctihodný

31.

Ermij, apoštol

Ermej, mučedník

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých