Červen

1.

Justin, mučedník

2.

Nikefor, vyznavač

3.

Lukillián a druhové, mučedníci

4.

Mitrofan, cařihradský patriarcha

5.

Dorotej, tyrský biskup, mučedník

Abba Dorotej, ctihodný

6.

Visarion, divotvůrce, ctihodný

Hilarion Nový, igumen dalmatského kláštera, ctihodný

7.

Teodot Ankirský, biskup mučedník

Kiriakia, Kalerie a Maria, mučednice

8.

Přenesení ostatků Teodora Stratiláta

9.

Cyril Alexandrijský, biskup

10.

Timotej, pruský biskup, mučedník

11.

Bartoloměj a Barnabáš, apoštolové

12.

Onufrij Velký, ctihodný

Petr Athoský, ctihodný

13.

Akilina, mučednice

Trifilius, biskup kyperské Leukusie

14.

Elizeus, prorok

Metoděj, cařihradský patriarcha

15.

Ámos, prorok

Jeroným, ctihodný

16.

Tichon Amafuntský, ctihodný

17.

Manuel, Savel a Izmael, mučedníci

18.

Leontij, mučedník

19.

Juda Tadeáš, bratr Páně, apoštol

20.

Metoděj, patarský biskup, mučedník

21.

Julián Taršíšský, mučedník

22.

Eusebius Samosatský, biskup mučedník

23.

Agripina, mučednice

24.

Narození Jana Předchůdce

25.

Fevronia, mučednice

Ivan Český, ctihodný

26.

David Seluňský, ctihodný

Mojsej Uhrin, ctihodný

27.

Samfon, ctihodný

28.

Přenesení ostatků Kira a Jana

29.

Petr a Pavel, apoštolská knížata

30.

Sbor dvanácti apoštolů

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých