Září

1.

Začátek nového církevního roku - Indikt

Simeon Stylita, ctihodný

Jozue

Sbor přesvaté Bohorodičky v Miasinách

2.

Mamant, mučedník

Jan Postník, cařihradský patriarcha

3.

Anfim, nikomédský biskup, mučedník

Teoktist, ctihodný

4.

Vavila, biskup Velké Antiochie, mučedník

Mojžíž, prorok

5.

Zachariáš,otec Jana Předchůdce, prorok

Gleb, mučedník

6.

Zázrak archanděla Michaela v Kolosech

Eudoxij a jeho druhové, mučedníci

Archip, ctihodný

7.

Předsvátek Narození přesvaté Bohorodičky

Sozont, mučedník

8.

Narození naší přesvaté Vládkyně Bohorodičky a vždy panny Marie

9.

Jáchym a Anna, spravedliví

Severián, mučedník

10.

Minodora, Mitrodora a Nimfodora, mučednice

11.

Teodora Alexandrijská, ctihodná

12.

Autonom, mučedník

Ukončení svátku Narození přesvaté Bohorodičky.

13.

Obnovení chrámu Vzkříšení

Předsvátek povýšení svatého Kříže

Kornélius, setník, mučedník

14.

Povýšení svatého Kříže

15.

Nikita, velkomučedník

16.

Eufimie, velkomučednice

Ludmila, mučednice

17.

Žofie (Sofie) a její tři dcery: Věra, Naděžda a Libuše, mučednice

18.

Eumenij, gortinský biskup, divotvůrce

19.

Trofim, Savatij a Dorimedont, mučedníci

20.

Eustatij Plakida a druhové, mučedníci

Kníže Michal a jeho bojar Teodor, černigovští mučedníci

21.

Kodrát z Magnezie, apoštol

Ukončení svátku Povýšení svatého Kříže

22.

Foka, sinopijský biskup biskup, mučedník

Jonáš, prorok

23.

Početí svatého proroka, předchůdce a křtitele Jana

24.

Tekla, prvomučednice

Bystrík, biskup mučedník

25.

Eufrozínie, ctihodná

Sergij Radoněžský

26.

Památka smrti svatého apoštola a evangelisty Jana Teologa

27.

Kalistrát a druhové, mučedníci

Nil Kryptoferratský, ctihodný

28.

Chariton, ctihodný

Václav, kníže český, mučedník

Vzpomínka na ctihodné pečerské otce, pohřbené v blízkých peščerách svatého Antona

29.

Kiriak Otšelnik, ctihodný

30.

Řehoř, biskup velké Arménie

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých