Leden

1.

Obřezání Páně

Bazil Velký, arcibiskup Cézarey Kappadocijské

2.

Předsvátek Bohozjevení

Silvestr, římský papež

3.

Malachiáš, prorok

Hordij, mučedník

4.

Sbor sedmdesáti apoštolů

Teoktist, igumen sikelijského Kukumu, ctihodný

5.

Teopémpt a Teóna, mučedníci

Sinklitie, ctihodná

6.

Bohozjevení

7.

Sbor Jana Předchůdce

8.

Řehoř Chozevita, ctihodný

Dominika, ctihodná

Emilián, vyznavač

9.

Polyeukt, mučedník

10.

Řehoř Nisský, biskup

11.

Teodós Velký, ctihodný

12.

Taťána, mučednice

Sáva Srbský, ctihodný

13.

Ermil a Stratonik, mučedníci

14.

Ctihodných otců zabitých na Sinaji a v Rajfě

Ukončení svátku Bohozjevení

Památka smrti svaté Niny, apoštolky Gruzie

15.

Pavel Tébský a Jan Kuščnik, ctihodní

16.

Poklona okovům svatého apoštola Petra

17.

Antonín Velký, ctihodný

Mesrop, biskup

18.

Atanáš a Cyril, alexandrijští biskupové

19.

Makarius Egyptský (Velký), ctihodný

Makarius Alexandrijský, ctihodný

20.

Eutimius Velký, ctihodný

21.

Maxim Vyznavač

22.

Timotej, apoštol

Anastázij Perský, ctihodný mučedník

23.

Kliment, ankirský biskup, mučedník

Agatangel, mučedník

24.

Xénie Římská, ctihodná

25.

Řehoř Naziánský, biskup

26.

Xenofont a Marie, ctihodní

Přenesení ostatků Teodora Studity

27.

Přenesení ostatků Jana Zlatoústého

28.

Efrém Syrský, ctihodný

29.

Přenesení ostatků Ignáce Bohonosce

30.

Hippolit, biskup mučedník

Tří arcibiskupů: Bazila Velkého, Řehoře Teologa a Jana Zlatoústého

31.

Kir a Jan, nezištníci

Nikita Novgorodský, biskup

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých