Červenec

1.

Kosma a Damián, nezištníci

2.

Položení roucha Přesvaté Bohorodičky ve Vlacherně

3.

Hiacint, mučedník

4.

Ondřej Krétský, biskup

Marta, matka svatého Simeona Divnohorce, ctihodná

Prokop Sázavský, ctihodný

5.

Atanáš Athoský, ctihodný

Cyril a Metoděj, učitelé Slovanů

Přenesení ostatků sv. Sergie Radoněžského

6.

Sisoj Velký, ctihodný

7.

Tomáš Malein a Akakius, ctihodní

8.

Prokop, velkomučedník

9.

Pankrác, biskup mučedník

10.

45 mučedníků v arménské Nikopoli

Anton Pečerský, ctihodný

11.

Eufimie, mučednice

Olga, rovná apoštolům

12.

Prokl a Hilarius, mučedníci

Michal Malein, ctihodný

13.

Sbor archanděla Gabriela

Štěpán Savvaita

14.

Akvila, apoštol

15.

Kirik a Julitta, mučedníci

Vladimír, rovný apoštolům

16.

Atinohen a druhové, mučedníci

neděle po

Památka svatých otců šesti všeobecných koncilů

17. Pavol Peter Gojdič

Markéta, velkomučednice

Ondřej Svorad a Beňadik, ctihodní

18.

Jakint Amastridský, mučedník

Pambo, ctihodný

19.

Makrina, ctihodná

Dius, ctihodný

20.

Eliáš, prorok

Ezechiel, prorok

21.

Simeon, jurodivý, a Jan, jeho spoluasketa, ctihodní

22.

Maria Magdaléna, rovná apoštolům

23.

Trofim, Teofil a druhové, mučedníci

24.

Kristina, velkomučednice

Boris a Gleb, mučedníci

25.

Anna, matka Bohorodičky

Olympia, ctihodná

26.

Ermolaj, Ermipp a Ermokrat, mučedníci

Paraskeva, mučednice

27.

Panteleimon, velkomučedník

Gorazd, Angelár, Kliment Ochridský, Naum, Sáva

28.

Prochor, Nikanor, Timon a Parmen, apoštolové

29.

Kallinik, mučedník

30.

Sila, Silván a druhové, apoštolové

31.

Předsvátek přenášení svatého kříže

Evdokim, ctihodný

 

září   říjen   listopad   prosinec   leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen

 

na abecední přehled    na kalendářní přehled     na životy svatých